dmk money FAKTORING IDEALNY DLA FIRMY

Faktoring bez regresu (pełny).

Finansowanie (faktoring pełny) uzależniony jest od decyzji Ubezpieczyciela, który również określi wysokość limitu, który może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową. Polisa ubezpieczeniowa chroni od ryzyka:
- bankructwa dłużnika (upadłość),
- zwłoki w zapłacie należności za fakturę dostawy lub wykonania usługi powyżej 90 dni,
- w przypadku eksportu - ochrona jest rozszerzona o ryzyko polityczne.

Faktoring bez regresu to doskonała forma finansowania firmy, ponieważ otrzymasz do 100% wartości sprzedawanej wierzytelności z tytułu faktury, która winna zostać przedstawiona do wykupu wierzytelności nie później niż 30 dni od jej wystawienia.

Faktoring z regresem (niepełny).

Finansowanie w formie faktoringu niepełnego, tj. z zniesioną ochroną ubezpieczyciela, jest rozwiązaniem dla firmy, której kontrahenci zostali odrzuceni przez Ubezpieczyciela, np. z powodu chwilowej utraty płynności, pogorszonych wyników finansowych, złej opinii na rynku, itp. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmujesz na siebie (faktorant).

Faktoring cichy.

Usługa finansowa (faktoring niejawny) skierowana do firm które dostarczają towary handlowe do sieci handlowych lub odbiorców nie godzących się na cesję wierzytelności. Uruchomienie usługi faktoringu odbywa się bez powiadomienia odbiorcy.

Finansowanie dostaw towarów i usług (faktoring zakupowy).

Usługa finansowa, skierowana do firm które mają dostawców krajowych i zagranicznych, polegająca na finansowaniu zobowiązań (wykupie wierzytelności do 100%) faktoranta z tytułu dostaw towarów i usług. Rozwiązanie finansowe idealne dla firm, które chcą zamienić kredyt kupiecki na dodatkowy rabat za płatność gotówką. Dowiedz się więcej (kliknij): Faktoring odwrotny - szczegóły.

Mikro faktoring z regresem (faktoring dla małych firm).

Faktoring przeznaczony dla wszystkich tych małych firm które z uwagi na bardzo niskie przychody nie mają szansy na uzyskanie faktoringu w swym banku lub u innego faktora. Faktoring dla małych firm cechuje uproszczona do minimum procedura oraz jasno i precyzyjnie określony koszt usługi finansowej, na przewidywalnym z góry poziomie. Dowiedz się więcej (kliknij): Faktoring dla małych firm - szczegóły.

Faktoring zamówieniowy (na realizację zamówienia lub kontraktu).

Jest to faktoring przeznaczony na finansowanie projektu biznesowego firmy już na etapie złożenia zamówienia przez kontrahenta (odbiorcę). Produkt skierowany jest do tych firm które posiadają wolne moce przerobowe, ale z uwagi na ograniczony kapitał obrotowy nie mogą zrealizować dodatkowych zamówień. Faktorant w związku z tym może pokryć do 60% wartości zamówienia, co oznacza że w ramach przyznanego limitu Faktorant może pokryć znaczną część faktur zakupowych (materiały, surowce, energia, usługi osób trzecich) związane z realizacją zamówienia lub kontraktu. Dowiedz się więcej (kliknij): Faktoring zamówieniowy - szczegóły.

Faktoring transportowy.

Faktoring to doskonałe finansowanie branży transportowej i spedycji, którym zależy na utrzymaniu stałego dostępu do środków obrotowych by móc realizować bieżące zadania. Warunki faktoringu transportowego zostały dopasowane do specyfiki branży, a ta cechuje się bardzo długimi terminami płatności, opóźnieniami w płatnościach, wysokimi dyskontami, niekwalifikowanymi odbiorcami np. z giełd towarowych lub podejmowaniu jednorazowych zleceń.

Faktoring JST i JSP.

Jest to faktoring skierowany dla dostawców towarów i usług pracujących na zlecenie podmiotów samorządu terytorialnego lub jednostek Skarbu Państwa. Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych wierzytelności w wysokości 100% ich kwoty i przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników. Transakcja wykupu wierzytelności jest dokonywana każdorazowo za zgodą podmiotu samorządu terytorialnego lub Jednostki Skarbu Państwa w zależności od produktu na okres 365 dni.

Faktoring dla nowych firm i podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

Jako nieliczni oferujemy faktoring z regresem lub bez regresu dla nowych firm już od pierwszego dnia działalności gospodarczej oraz dla podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo lub osobowo na okres do 120 dni.

Finansowanie bez ryzyka, to faktoring z:

- decyzją w 15 minut,
- wypłatą środków brutto dla faktoringu i wykupu wierzytelności do 90%,
- długim okres finansowania sięgającym do 180 dni,
- niezmiennym niskim kosztem finansowym od 0,02% dziennie,
- brakiem opłaty za niewykorzystany limit faktoringowy,
- brakiem dodatkowych opłat, prowizji oraz innych ukrytych kosztów finansowania,
- brakiem ustanawiania cesji globalnej wierzytelności,
- możliwościom częściowego wykup wierzytelności z przedstawionej faktury,
- ofertą dostosowaną do sezonowości sprzedaży firmy,
- szybką, przejrzystą i elastyczną procedurą,
- brakiem rzeczowych zabezpieczeń majątkowych,
- ofertą finansowania klientów z negatywnymi historią w BIK, BIG, KRD, InfoMonitorze,
- ofertą finansowania klientów posiadających zaległości wobec US, ZUS, UM i UC,
- indywidualnie negocjowanymi warunkami umowy faktoringu i wykupu wierzytelności.

faktoring dla małych firm

TAGI: faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring dla małych firm, faktoring dla małych firm, faktoring zamówieniowy, faktoring kontraktowy, faktoring jst, faktoring jsp, faktoring transportowy, faktoring cichy, faktoring bez powiadomienia, faktoring dla firm powiązanych, faktoring odwrotny, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Zapoznaj się z:

Faktoring odwrotny

Faktoring zamówieniowy

Faktoring dla małych firm

Faktoring dla nowych firm

Faktoring dla zadłużonych

Faktoring odwrotny

Faktoring niejawny

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Analiza kosztów:

Faktoring dla zaawansowancyh

Powiązane zasoby:

Wygraj przetarg

Biznesplan

Kredyt na zakup maszyn

Leasing dla Nowych Firm

Leasing - oferta globalna