dmk money Faktoring dla zadłużonej firmy

Usługa faktoringu dla zadłużonych jest rozwiązaniem finansowym polegającym na krótkoterminowym finansowaniu firm stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Usługa faktoringu polega na nabywaniu przez Faktora niewymagalnych wierzytelności Faktoranta (klienta) przysługujących mu od kontrahentów, bez przejęcia ryzyka lub z przejęciem ryzyka oraz na świadczeniu dodatkowych usług z tym związanych (np. administrowanie wierzytelnościami, monitorowanie, dochodzenie wierzytelności i przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy). Oznacza to, że wdrażając usługę faktoringu dla zadłużonych lub wykup wierzytelności Państwa firma otrzyma dostęp do środków obrotowych przed nadejściem terminu płatności faktur, a ponadto uniezależni się od opóźnień lub braku zapłaty przez odbiorcę.

faktoring dla zadłużonych firm

Problem z płynnością finansową firmy?

Usługa faktoringu dla zadłużonych skierowana jest przede wszystkim do firm które nie posiadają zdolności kredytowej i uzyskują odmowne decyzje o udzielenie kredytu lub pożyczki bankowej. Spółka DMK Money akceptuje również firmy (właścicieli, członków zarządu)posiadające negatywną historię w BIK, BIG, BRKN lub KRD, jak również firmy zadłużone i posiadające zaległości podatkowe wobec US, ZUS, UM i UC.
Spółka DMK Money uruchomi usługę faktoringu dla zadłużonych wyłącznie w przypadku kiedy z złożonego wobec Spółki DMK Money oświadczenia jasno będzie wynikać, iż firma posiada zadłużenie w kwocie i wobec wskazanego wierzyciela.

Finasowanie - poprawa płynności finansowej

Jeśli Twoja firma potrzebuje gotówki przed terminem wymagalności faktur, to skorzystaj z usługi faktoringu dla zadłużonych firm transportowych. To co wyróżnia proponowany przez Spółkę DMK Money faktoring dla zadłużonych, to:
- szybka decyzja o przyznaniu finansowania,
- wypłata środków do 80%,
- długi okres finansowania, do 120 dni,
- niezmienny koszt finansowania nie większy niż 0,06% dziennie,
- brak dodatkowych opłat, prowizji, ukrytych kosztów,
- stałe i niezmienne opłaty,
- brak cesji globalnej,
- możliwość częściowego wykup wierzytelności z przedłożonej faktury,
- oferta dostosowana do sezonowości sprzedaży klienta,
- brak opłat za niewykorzystany limit,
- szybkie, przejrzyste i elastyczne procedury,
- finansowanie klientów z negatywną historią w BIK, BIG, KRD, InfoMonitorze,
- finansowanie klientów posiadających zaległości wobec US, ZUS, UM i UC.

TAGI: faktoring dla zadłużonych firm, faktoring bez regresu, faktoring dla nowych firm, faktoring dla małych firm,,faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring transportowy

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów

Powiązane zasoby:

Moja Firma 365

Leasing dla Nowych Firm

Leasing - oferta globalna