dmk money Faktoring dla małych i mikro firm

Usługa faktoring dla małych i mikro firm to brak określonego minimum wartości faktury oraz przychody roczne poniżej 120 tys. złotych. Umowy faktoringu dla małych i mikro firm konstruowane są indywidualnie, zazwyczaj nieobjęte są cesją globalną i charakteryzuje je z góry znany i niski koszt finansowy. To również indywidualnie nadawany limit faktoringowy i możliwość przedstawiania do wykupu nie wszystkich faktur, nie stosuje się progu ilości i wartości faktur. Z uwagi na to, iż faktoring dla małych i mikro firm wiąże się z bardzo małymi obrotami zastosowanie ma faktoring z regresem. W przypadku małych i mikro firm termin wykupu wierzytelności nie przekracza 30 – 90 dni.

faktoring dla małych i mikro firm

Usługa faktoring dla małych i mikro firm to bardzo dobry instrument finansowy dla każdej małej firmy w sektorze małego handlu i usług, jak również jest to idealne rozwiązanie dla firm typu Start-up. Warunkiem zawarcia umowy factoringu dla małych i mikro firm jest wskazanie przez klienta (faktoranta) jednego lub kilku kontrahentów, którzy będą posiadali zdolność kredytową oraz ugruntowaną pozycję na rynku.

Większość banków za małą firmę uważa podmiot gospodarczy którego roczne obroty przekraczają min. 1,0 mln złotych. Tak wiec, optymalnym rozwiązaniem dla małych i mikro firm będzie zawarcie umowy o usługi faktoringu z regresem z instytucją finansową z poza sektora bankowego. Spółka DMK Money jest autoryzowanym partnerem faktorów poza bankowych i poprzez swą działalność operacyjną niemal każdego dnia uruchamia umowy faktoringu dla małych i mikro firm. Mając tak dobranego partnera – konsultanta każda mała firma ma możliwość rozwijać się, ale również otrzymać pomoc w realizacji zakupu i finansowania niemal każdego środka trwałego poprzez leasing lub inną formę finansową.

TAGI: faktoring dla małych firm, faktoring bez regresu, faktoring dla nowych firm

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów