dmk money Faktoring niejawny (cichy)

Jeśli Twój kontrahent nie wyraża zgody na "cesję wierzytelności" lub odmawia Tobie zgody na wdrożenie usługi faktoringowej, wtedy jedynym rozwiązaniem pozostaje objęcie takiego kontrahenta faktoringiem niejawnym, często zwanym faktoringiem cichym.

Korzyści wynikające z faktoringu niejawnego:

- Nie wymaga zgody odbiorcy, również w przypadku, gdy została zawarta umowa handlowa, w której zastrzeżono zakaz cesji wierzytelności,

- Również dla firm z negatywnymi wpisami w KRD i BIK, z zadłużeniem w US i ZUS,

- Koszt finansowy liczony wyłącznie od wykorzystanych środków finansowych,

- Uproszczona procedura.

faktoring dla małych firm

TAGI: faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring dla małych firm, faktoring dla nowych firm, faktoring transportowy, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów