dmk money Rejestracja spółki celowej oraz project finance

fundusze unijne - dotacje unijne

Zakup czy rejestracja nowej spółki?

Zarejestrowanie spółki prawa handlowego wiąże się z dopełnieniem wielu formalności i poniesieniem z góry określonych kosztów. O ile łatwo można kupić zarejestrowaną spółkę z lub bez historii gospodarczej to o tyle trudniej jest dla niej uzyskać finansowanie, w tym zdobyć zaufanie banku, który miałby udzielić kredytu. Znanych jest nam wiele przypadków, że wraz z nabyciem już zarejestrowanej, teoretycznie "czystej" spółki nowy właściciel otrzymał ukryte długi, lub po udaniu się do banku po finansowanie trafił na tzw. "czarną listę - fraud" i w ten sposób pozbawił się dożywotnio możliwości pozyskania jakiegokolwiek finansowania bankowego, jako osoba fizyczna, członek zarządu czy właściciel.

Spółka celowa (SPV)

Spółka celowa dedykowana jest do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, powinna stać się właścicielem i administratorem nieruchomości, a przedmiot jej działania powinien być ograniczony do czynności, związanych z celem w którym została powołana. Ograniczeniom podlega również zatrudnienie osób w spółce celowej. Wynika to z faktu iż kredytodawca oczekuje spodziewanych wielkości przepływów finansowych oraz w swej decyzji opiera się na prognozowanych przyszłych przychodach lub dochodach i zabezpiecza się na przyszłym majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest opracowanie właściwej dokumentacji, a także jeśli wymaga tego przedsięwzięcie sporządzenie ekspertyz i wyceny oraz projektu.

Project Finance

Project Finance jest powszechnym modelem finansowania projektów komercyjnych, który wiąże się z powołaniem spółki celowej (najczęściej w postaci spółki z o.o.) w celu ograniczenia ryzyka związanego z finansowaniem nowego projektu inwestycyjnego. Istotą spółki celowej jest zminimalizowanie wpływu nieoczekiwanych zdarzeń na dotychczasową działalność inwestora oraz możliwość pozyskania finansowania w formie kredytu celowego na realizację projektu.

Doradzamy - notariusz czy s24

Doradzamy by przed pochopnym powzięciem decyzji o zakupie już gotowej spółki, niezależnie czy zakup nastąpi bezpośrednio od jej udziałowców czy też od kancelarii prawnej, rozważyć jej samodzielne założenie, choćby pierwotnie poprzez rejestrację w portalu s24, lub z naszą pomocą, uszyć na miarę umowę spółki a następnie ją zarejestrować. Rejestracja spółki poprzez system s24 jest bardzo szybka lecz ma swoje ograniczenia związane z wyborem szablonu treści umowy. Jeśli przyszli wspólnicy chcą stworzyć własne prawne rozwiązania - zapisy umowne, istotne jest udanie się do radcy prawnego a następnie z już gotowym projektem umowy do notariusza. Ważne jest to o tyle o ile w najbliższym czasookresie jest pozyskanie finansowania.

Skontaktuj się z nami.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Doradztwo i Pomoc Prawna

Doradztwo Podatkowe

Księgowość i Rachunkowość

Faktoring

Leasing

Kredyty inwestycyjne