dmk money Doradztwo i konsultacje prawne, małej i wielkiej wagi

tani i łatwodostępny kredyt dla firmy"Zbudowałeś fabrykę – to świetnie. Ale powiedzmy sobie szczerze, wozisz towary po drogach, zatrudniasz pracowników, dbasz o bezpieczeństwo fabryki, chronisz majątek, gdyż masz jeszcze na to pieniądze. Ale częścią Twojego dalszego sukcesu będzie wiedza i zapobieganie kłopotom, których nie jesteś wstanie przewidzieć ani od nich się uwolnić bez naszej pomocy, pomimo Twej ogromnej woli i siły charakteru."

Nasza Kancelaria Radców Prawnych świadczą wysokiej jakości specjalistyczną i kompleksową obsługę prawną dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i rosyjskim. 

Doradztwo prawne dla firmy

W ramach świadczonej praktyki zawodowej radców prawnych podejmowane są zlecenia wyłącznie pochodzące od przedsiębiorców i managerów lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, ponieważ prowadzenie firmy wymaga stałych doradztwa i konsultacji prawnych, analizowania i tworzenia umów i innych dokumentów, przygotowywania różnorodnych opinii prawnych i polityki bezpieczeństwa firmy.

Obszary działalności doradztwa prawnego

Zakres świadczonych usług obejmuje: prawo i postępowanie cywilne, szeroko rozumiane prawo gospodarcze w tym między innymi: prawo finansowe, handlowe, prawo papierów wartościowych,  prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i własność lokali, prawo zamówień publicznych, prawo europejskie, prawo budowlane, prawo energetyczne i prawo wodne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo i postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi w tym zakresie, wynalazczość i prawo autorskie, prawo bankowe, prawo celne, egzekucję i windykację należności.

Pomoc prawna

Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności między innymi na: opracowywaniu umów spółek prawa handlowego, tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, dokonywaniu wszelkich czynności koniecznych do ich rejestracji w sądach, urzędach oraz załatwianiu innych formalności, świadczeniu usług w sprawach korporacyjnych, tworzeniu programów nabywania udziałów lub akcji spółek, łączeniu i przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, pomocy w wyborze partnerów gospodarczych oraz handlowych w kraju i za granicą.

<<<powrót

Zapoznaj się z artykułem:

Konsorcjum czy Spółka?