dmk money Finansowanie projektu inwestycyjnego

modulowe planowanie inwestycji z dmk moneyObecnie wiele przedsiębiorstw chce sprostać wyzwaniom stawianym przez konkurencje, tym samym szukają nowych rozwiązań technologicznych lub zamierzają inwestować w rozwój poprzez nowe inwestycje. Realizacja każdego przedsięwzięcia winna być ukierunkowana na sukces, dlatego też w procesie planowania oraz wdrażania niezmiernie ważne jest zdefiniowanie kluczowych założeń mogących mieć istotny wpływ na realizację projektu.

Wyznacznikiem stopnia realizacji projektu jest wielkość kosztów do poniesienia oraz trudności z pozyskaniem kapitału na finansowanie inwestycji. Zagrożenie to wpływa na poziom kosztów oraz na czas realizacji przedsięwzięcia, dlatego wszelkie czynności zmierzające do realizacji założenia inwestycyjnego winny być starannie przemyślane i usystematyzowane.

Zdobycie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego okazuje się działaniem mozolnym, a w przypadku braku starannie przygotowanej dokumentacji na potrzeby kredytowe wręcz niemożliwe lub odsuwające się dalece w czasie. Tak więc podstawowym źródłem ryzyka finansowego jest koszt pozyskania kapitału na realizację przedsięwzięcia. Banki niechętnie finansują projekty które zostały niestarannie przygotowane, a wręcz odmawiają udzielenia kredytu, tym samym zamykając drogę do realizacji projektu inwestycyjnego. Stąd też doradztwo finansowe w DMK Money nie ogranicza się do pośrednictwa finansowego ale jego głównym aspektem jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia projektu inwestycyjnego, starannie przygotowanego i z jasno wyznaczonymi celami.  

Nasze usługi w tym zakresie mogą obejmować:

  • opracowanie projektu inwestycyjnego oraz finansowej struktury projektu,
  • ocenę wykonalności projektu na podstawie modeli finansowych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • pośrednictwo finansowe,
  • negocjacje dotyczące partnerstw strategicznych.

kredyt w dmk money

W DMK Money rozumiemy potrzeby każdego Inwestora, dlatego też do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, kreatywny, nieszablonowy i nie ulegamy schematom myślowym. W DMK Money rozumiemy potrzeby każdego Inwestora, dlatego też do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, kreatywny, nieszablonowy i nie ulegamy schematom myślowym.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Finansowanie projektów

Kredyty inwestycyjne

Leasing