dmk money Faktoring - również dla Ciebie

Faktoring to usługa finansowa skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, które przede wszystkim:

- prowadzą sprzedaż towarów lub dostawę usług z odroczonym terminem płatności,

- potrzebują szybkiego poza kredytowego dostępu do gotówki,

- nie posiadają wystarczającej ilości kapitału własnego,

- nie posiadają zdolności kredytowej,

- potrzebują kapitału obrotowego,

- potrzebują szybko zamienić należności na gotówkę,

- zamierzają zlikwidować zatory płatnicze,

- posiadają wysoki poziom należności handlowych,

- nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia,

- planują zwiększenie obrotów bez konieczności angażowania dodatkowych środków,

- sprzedają swoje towary / usługi w obrocie krajowym i zagranicznym,

- odnotowują wzrost sprzedaży,

- znają sytuację swoich finansową swoich odbiorców,

- w celu udzielania kredytów kupieckich muszą zaciągać zobowiązania kredytowe,

- zamierzają uwiarygodnić się wobec swych dostawców,

- chcą uzyskać rabaty handlowe,

- chcą wydłużyć swym odbiorcom terminy płatności,

- chcą zminimalizować ryzyko niewypłacalności odbiorcy,

- cechują się sprzedażą sezonową,

- dokonują sprzedaży do sektora publicznego lub zmonopolizowanego (sieci handlowe) gdzie terminy płatności są bardzo długie,

- które chcą kontrolować koszty i zyski,

- chcą zweryfikować wiarygodność odbiorców,

- zamierzają wprowadzić dyscyplinę płatniczą,

- nie chcą samodzielnie prowadzić windykacji i dochodzenia wierzytelności (również na drodze sądowej),

- potrzebują sprawnej administracji wierzytelności,

- zamierzają zredukować koszty administracyjne w firmie.

Jeśli Twoja firma potrzebuje środków finansowych przed terminem upływu płatności z faktur lub chce zachować płynność finansową, to skorzystaj z faktoringu.

faktoring dla małych firm

<<<powrót

Zapoznaj się z:

Faktoring odwrotny

Faktoring zamówieniowy

Faktoring dla małych firm

Faktoring dla nowych firm

Faktoring dla zadłużonych