dmk money Umowa użytkowania pojazdu przez pracownika

Jeśli pracodawca nie będzie potrafił wskazać osoby, która korzystała z auta, wówczas odprowadzi należny podatek dochodowy w podwójnej wysokości (1 proc. wartości początkowej).

 

Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych wpływa na wysokość osiągniętego przez niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód taki zostanie doliczony do pozostałych przychodów pracownika i od ich łącznej wysokości Pracodawca naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy. Przychód ten nie wystąpi w sytuacji odpłatnego korzystania z samochodu służbowego. Zasady w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń określa art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami wartość świadczenia na rzecz pracownika ustala się na podstawie cen rynkowych stosownych przy świadczeniu usług wynajmu samochodu przez inne firmy. 

<<<powrót