dmk money Użytek auta firmowego przez pracownika

O zmianach w przepisach za Wydawcą "Gazety Prawnej". Od 01 stycznia 2010 roku wchodzą w
życie przepisy regulujące użytkowanie służbowego auta do celów prywatnych. Każdy dzień użytku
samochodu służbowego będzie stanowił dodatkowy przychód pracownika. Podstawą obliczenia
przychodu będzie wartość początkowa auta, a w przypadku umowy najmu lub leasingu - jego
wartość rynkowa z dnia zawarcia umowy. Od tej kwoty pracownik zapłaci podatek dochodowy w
wysokości 0,5 proc. i odprowadzi go do pracodawcy jako kwotę zaliczki na PIT.

Wysokość podatku będzie rozliczana miesięcznie lub za każdy dzień użytkowania samochodu. W
tym drugim przypadku kwotę miesięczną należy podzielić przez liczbę dni, w których pracownik
wykorzystywał auto do swoich celów.

Dowodem na prywatny użytek samochodu będzie szczegółowa ewidencja przebiegów, którą będą
musieli prowadzić przedsiębiorcy. Jeśli pracodawca nie będzie potrafił wskazać osoby, która
korzystała z auta, wówczas odprowadzi należny podatek dochodowy w podwójnej wysokości
(1 proc. wartości początkowej).

<<<powrót