dmk money Wycena Przedsiębiorstw

Przygotowywane wyceny, opracowane są zgodnie z Krajowymi Powszechnymi Zasadami Wyceny, wytycznymi Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz ze standardami międzynarodowymi TEGoVA . Mogą zostać wykorzystane w procesach inwestycyjnych, prywatyzacyjnych, kredytowych i postępowaniach sądowych czy sprawozdaniach finansowych. Sporządzane są w języku polskim oraz na życzenie w języku angielskim.

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa dokonywana jest zazwyczaj dla potrzeb zbycia przedsiębiorstwa, zbycia części udziałów / akcji, fuzji, aportów, przekształceń optymalizacyjnych lub restrukturyzacji spółek jak również do oszacowania rzeczywistej wartości godziwej przedsiębiorstwa. Wycena dla podmiotów trzecich jest wiarygodnym dowodem realnej wartości przedsiębiorstwa. Raport pozwala zgłębić wiedzę w zakresie wyceny oczekiwań inwestorów jak i określa wpływ wartości klienta na wartość zarządzanego przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa jest też niezbędna w przypadku ubiegania się o kredyty, gdy przedsiębiorstwo lub jego część wykorzystywane mają być jako zabezpieczenie udzielonego kredytu np. inwestycyjnego.

Wycena nieruchomości

W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości jest to proces w którym dokonuje się m.in. określenia wartości rynkowej nieruchomości. Współpracujący z DMK Money Rzeczoznawca Majątkowy posiada stosowne uprawnienia do wyceny nieruchomości na rzecz Banków.
Wycena nieruchomości szczególnie przydatna jest z chwilą gdy nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie kredytu lub leasingu lub np. gdy ubiegamy się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną.

Przejdź do formularza kontaktu

<<<powrót

 

wycena nieruchomości komercyjnych

Zasoby powiązane

Wycena składników majątku

Wycena nieruchomości

Kredyt firmowy