dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money IDEALNY FAKTORING DLA FIRM

Faktoring bez regresu (pełny).

Dzięki pakietowi ubezpieczeń jest to najbardziej bezpieczna odmiana faktoringu gdzie faktorant otrzymuje 100% wartości przedstawionych faktur na okres do 120 dni. Odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorcy ponosi wyłącznie faktor.

Faktoring z regresem (niepełny).

Wypłata zaliczki następuje podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego. Faktor nie przejmuje jednak ryzyka wypłacalności kontrahenta. Klient zobowiązany jest do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez klientów po okresie regresu do 120 dni.

Faktoring cichy.

Usługa finansowa skierowana do klientów którzy dostarczają towary handlowe do sieci handlowych. Uruchomienie usługi odbywa się bez powiadomienia nabywcy towaru.

Faktoring dostaw towarów i usług (faktoring odwrotny).

Usługa finansowa skierowana do klientów współpracujących z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, opierająca się na finansowaniu zobowiązań klienta z tytułu dostaw towarów i usług. Faktor inwestuje 100% wartości faktury przedstawionej do sfinansowania. Od chwili zapłaty faktury przez Faktora, klient otrzymuje dodatkowy kredyt kupiecki. Faktoring odwrotny - szczegóły.

Faktoring SBU z regresem (faktoring dla małych firm).

Faktoring przeznaczony dla wszystkich tych małych firm które z uwagi na bardzo niskie przychody nie mają szansy na uzyskanie faktoringu w swym banku lub u innego faktora. Faktoring dla małych firm cechuje uproszczona do minimum procedura oraz jasno i precyzyjnie określony koszt usługi finansowej, na przewidywalnym z góry poziomie. Faktoring dla małych firm - szczegóły.

Faktoring zamówieniowy (na realizację zamówienia lub kontraktu).

Jest to faktoring przeznaczony na finansowanie projektu biznesowego firmy już na etapie złożenia zamówienia przez kontrahenta (odbiorcę). Produkt skierowany jest do tych firm które posiadają wolne moce przerobowe, ale z uwagi na ograniczony kapitał obrotowy nie mogą zrealizować dodatkowych zamówień. Faktorant w związku z tym może pokryć do 60% wartości zamówienia, co oznacza że w ramach przyznanego limitu Faktorant może pokryć znaczną część faktur zakupowych (materiały, surowce, energia, usługi osób trzecich) związane z realizacją zamówienia lub kontraktu. Faktoring zamówieniowy - szczegóły.

Faktoring transportowy.

Usługa finansowa dla branży transportowej, tj. dla przewoźników krajowych i międzynarodowych,
którym zależy na utrzymaniu stałego dostępu do gotówki oraz uniknięciu przeterminowanych płatności. Produkt ten uwzględnia specyfikę branży transportowej i został opracowany tak by skutecznie wspierać przedsiębiorców z tego sektora.

Faktoring JST i JSP.

Jest to faktoring skierowany dla dostawców towarów i usług pracujących na zlecenie podmiotów samorządu terytorialnego lub jednostek Skarbu Państwa. Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych wierzytelności w wysokości 100% ich kwoty i przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników. Transakcja wykupu wierzytelności jest dokonywana każdorazowo za zgodą podmiotu samorządu terytorialnego lub Jednostki Skarbu Państwa w zależności od produktu na okres 365 dni.

Faktoring dla nowych firm i podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

Jako nieliczni oferujemy faktoring z regresem lub bez regresu dla nowych firm już od pierwszego dnia działalności gospodarczej oraz dla podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo lub osobowo na okres do 120 dni.

Przejrzyste i czytelne zasady. Faktoring bez ryzyka, to:

- decyzja o przyznaniu faktoringu w terminie do 24 godzin,
- wypłata środków brutto dla faktoringu i wykupu wierzytelności do 90%,
- długi okres faktoringu, do 180 dni,
- niezmienny dla faktoranta koszt faktoringu od 0,02% dziennie od rzeczywiście wykorzystanego limitu,
- brak opłat za niewykorzystany limit faktoringowy,
- brak dodatkowych opłat, prowizji oraz innych ukrytych kosztów wynikających z zapisów w umowie,
- faktury przekazywane do wykupu wierzytelności za pomocą dowolnego środka teleinformatycznego (fax., e-mail),
- brak ustanawiania cesji globalnej wierzytelności dla faktoringu,
- możliwość częściowego wykup wierzytelności z przedstawionej faktury,
- faktoring rozproszony, faktoring dla nowych firm, faktoring transportowy, faktoring międzynarodowy, faktoring z ubezpieczeniem,
- oferta dostosowana do sezonowości sprzedaży klienta,
- szybkie, przejrzyste i elastyczne procedury,
- brak rzeczowych zabezpieczeń majątkowych,
- finansowanie klientów z negatywnymi historią w BIK, BIG, KRD, InfoMonitorze,
- finansowanie klientów posiadających zaległości wobec US, ZUS, UM i UC,
- indywidualnie negocjowane warunki umowy faktoringu i wykupu wierzytelności.

faktoring dla małych firm

TAGI: faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring dla małych firm, faktoring dla małych firm, faktoring zamówieniowy, faktoring kontraktowy, faktoring jst, faktoring jsp, faktoring transportowy, faktoring cichy, faktoring bez powiadomienia, faktoring dla firm powiązanych, faktoring odwrotny, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Zapoznaj się z:

Faktoring odwrotny

Faktoring zamówieniowy

Faktoring dla małych firm

Faktoring dla nowych firm

Faktoring dla zadłużonych

Faktoring odwrotny

Faktoring niejawny

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Analiza kosztów:

Faktoring dla zaawansowancyh

Powiązane zasoby:

Wygraj przetarg

Moja Firma 365

Biznesplan

Biznes Ekspres Hipoteka

Auto Kredyt

Kredyt na zakup maszyn

Leasing dla Nowych Firm

Leasing - oferta globalna