dmk money Procedura uproszczona

wymagane dokumenty

1.0. Dokumenty rejestrowe:
1.1. Wpis do EDG / wpis do KRS
1.2. Umowa spółki / Akt notarialny
1.3. REGON
1.4. NIP
1.5. Seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL oraz data ważności dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań
1.5.1. Akt notarialny stanowiący o ustanowionej rozdzielności majątkowej
1.6. Faktura pro-forma + specyfikacja
1.7. Wniosek + formularz osobisyty
1.7.1. Załącznik dla spółek prawa handlowego

1.8. W przypadku nowych podmiotów gospodarczych osób fizycznych:
1.8.1. Biznes Plan (opcjonalnie)
1.8.2. Umowy (w tym przedwstępne), kontrakty
1.8.3. Umowa o pracy + zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia

<<<powrót

podpisz umowę leasingu w dmkmoney.pl

Do pobrania:

Wniosek

Formularz osobisty

Załącznik dla SPH