dmk money Leasing samochodu zakupionego na fakturę VAT marża

W przypadku zakupu samochodu z komisu bądź auto handlu na fakturę VAT marża, czynsze nie są obciążane podatkiem od towarów i usług w stawce 22%. Ta sama sytuacja dotyczy pojazdu zakupionego od "sąsiada" tj. innej osoby fizycznej na podstawie umowy kupna - sprzedaży.

Jeśli akceptujesz zakup pojazdu używanego z komisu zanim wydasz gotówkę bądź zaciągniesz mega drogi kredyt samochodowy, a prowadzisz działalność gospodarczą, zastanów się nad naszą ofertą skierowaną właśnie dla firm preferujących użytkowanie używanego środka trwałego.

Używany pojazd to rozsądek i korzyść w jednym.


Jeśli tutaj trafiłeś to zapewne już wybrałeś bądź zamierzasz to zrobić. Zakup samochodu z komisu, z auto-handlu na Oto-Moto czy Allegro, a może od zaprzyjaźnionego sąsiada. Proszę bardzo, sfinansujemy Twój wymarzony wóz, nawet jeśli ma być to przeogromny Cadilac Escalade.
Nowy pionierski sposób finansowania używanych samochodów osobowych w leasingu VAT marża. Poznaj korzyści płynące z tej formy zakupu samochodu.

dmk money Przejdź do bieżącej oferty

leasinguj samochody osobowe w dmk money

[^powrót]

<<<powrót

 

Dlaczego leasing VAT marża?


Kupując używany samochód osobowy od osoby fizycznej lub z komisu, jego cena jest ceną brutto i zazwyczaj nie masz możliwości odliczenia podatku VAT. I dobrze, nie podrażaj oferty.
Gdyby taki samochód przyjąć do zwykłego leasingu operacyjnego, wszystkie czynsze zostałyby powiększone o podatek VAT wg stawki 22% i tylko część z tego VAT-u podlegałaby odliczeniu, zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku leasingu VAT marża, czynsze nie są obciążane podatkiem VAT 22%!
Podatek VAT naliczany jest tylko od różnicy pomiędzy ceną nabycia pojazdu a cena jego zbycia, czyli de facto od odsetek leasingowych. Leasingobiorca nie może odliczyć sobie tego podatku, ale jego kwota jest i tak kilkukrotnie mniejsza niż w standardowym leasingu operacyjnym lub kapitałowym.

Korzyści które odniesiesz z podpisania umowy leasingowej VAT marża:

- Koszt leasingu obecnie jest zdecydowanie niższy od kredytu inwestycyjnego (a licząc zaoszczędzony czas jest dużo niższy) oraz konsumenckiego kredytu samochodowego.
- Leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej.
- Masz możliwość zakupienia pakietu ubezpieczeń na cały okres trwania umowy. Składki ubezpieczeń są jednymi z najniższych na rynku, a sama składka jest częścią opłaty wstępnej. Ponadto możesz rozłożyć na cztery raty ubezpieczenie komunikacyjne wynikające z części składkowej AC.
- Odsetki przypisane są do pierwszych rat i w całości stanowią koszt uzyskania przychodu.
- Bardzo proste i bardzo szybkie procedury.
- Samochód rejestrowany jest w miejscu zamieszkania klienta.
- Otrzymujesz jedną fakturę i co miesiąc noty księgowe na podstawie których w koszt uzyskania przychodu zaliczasz wydzieloną część odsetkową raty (leasing kapitałowy).

[^powrót]

Dostawca przedmiotu leasingu:

Dostawcą pojazdu, który ma być przedmiotem leasingu może być każdy podmiot gospodarczy jak również osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.


Zakup pojazdu od podmiotu gospodarczego:

Sprzedawca wystawia Fakturę VAT , Fakturę VAT marża , rachunek/fakturę (kiedy podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT) lub Fakturę VAT o stawce "zw".

W przypadku wpłaty przez Klienta zaliczki u dostawcy, która miałaby być zaliczona w poczet czynszu inicjalnego do umowy leasingowej, niezbędne jest podpisanie umowy przelewu wierzytelności w 3 egz. Oraz dołączenie do niej pokwitowania wpłaty zaliczki tj. potwierdzenia wpłaty (KP) lub potwierdzenia przelewu. Zapłata za przedmiot leasingu w przypadku używanego pojazdu następuje zawsze po zarejestrowaniu pojazdu.

Zakup pojazdu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej:

W przypadku zakupu pojazdu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej zakup odbywa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Podatek od czynności cywilnoprawnej PCC w wys. 2% ceny pojazdu płaci kupujący (leasingodawca) a jego wartość dolicza do wartości początkowej pojazdu (na umowie wartość pojazdu stanowi sumę ceny zakupu i podatku PCC).
W przypadku pojazdu dostawczego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Klient zobowiązany jest przeprowadzić w ciągu 5 dni od daty odebrania badanie techniczne potwierdzające prawo do odliczenia podatku VAT. W tym celu leasingodawca zawiera z Klientem porozumienie.

Wycena pojazdu:

W przypadku samochodów używanych przed zawarciem umowy niezbędne jest wykonanie wyceny
rzeczoznawcy z firmy Dekra chyba że dostawca znajduje się na liście sprawdzonych dostawców leasingodawcy. Wycena zlecana jest przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy. Przed zleceniem wyceny konieczne jest dokonanie wpłaty na rachunek Dekry w kwocie 427 zł brutto i przesłanie podpisanego oświadczenia.

[^powrót]  

<<<powrót

podpisz umowę leasingu w dmkmoney.pl

Zasoby powiązane:

Przelew wierzytelności

Umowa kupna-sprzedaży

Porozumienie

Oświadczenie do DEKRY

Odpis amortyzacyjny