dmk money Gwarancje Bankowe

kredyt obrotowy lub linia w rachunku

Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta do wypłacenia osobie uprawnionej z gwarancji (beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wypełnił świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany i które było przedmiotem gwarancji.

Udzielamy gwarancji bankowych na kres do 5 lat.

kredyt w dmk money

Rodzaje Gwarancji Bankowych:

- gwarancja przetargowa,
- gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności,
- gwarancja zapłaty cła,
- gwarancja zwrotu zaliczki,
- gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności.

TAGI: akredytywa, gwarancja bankowa, gwarancja przetargowa, gwarancja ubezpieczeniowa

<<<powrót

Powiązane zasoby:

Leasing - oferta globalna

Auto Kredyt

Kredyt na zakup maszyn