dmk money Faktoring z regresem (niepełny)

Usługa faktoringu z regresem, czyli faktoringu niepełnego, to tak naprawdę rodzaj krótkoterminowego zobowiązania kredytowego. Tak, więc usługa faktoringu z regresem jest idealnym rozwiązaniem dla firm (dostawców), które udzielają kredytu kupieckiego z uwagi na wydłużone terminy płatności. Przy czym dostawca usługę faktoringu z regresem winien zastosować dla godnych zaufania odbiorców, gdyż to na dostawcy będą ciążyły skutki niezapłacenia kwoty wierzytelności w terminie.

faktoring z regresem - niepełny

Usługa faktoringu z regresem może okazać się idealnym narzędziem finansowym dla dostawców, którzy już nadwyrężyli swą zdolność kredytową poprzez ilość i jakość zaciągniętych zobowiązań kredytowych lub prowadzą stosunkowo krótko działalność gospodarczą lub mają chwilowe trudności z płynnością, zwłaszcza z wywiązywaniem się z zobowiązań kredytowych i na rzecz Skarbu Państwa. Takim firmom bank z uwagi na ich sytuację finansową odmówi uruchomienia usługi faktoringu.

Usługa faktoringu z regresem poza bankowego to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które osiągają przychody w skali roku poniżej 1 – 5 milionów złotych lub są tzw. Start-up, lub z innych względów bank ich nie zakwalifikował do uruchomienia usługi faktoringu. Usługa faktoringu z regresem ma również i tą dość istotną zaletę, iż w zależności od instytucji finansowej są z góry policzalne koszty obsługi umowy faktoringowej, a nie rzadko przy znacznych wahaniach sprzedaży może być tańszym rozwiązaniem niż usługa faktoringu proponowana przez bank.

Przejrzyste i czytelne zasady faktoringu bez ryzyka, to:

- decyzja o przyznaniu finansowania w terminie do 24 godzin,
- wypłata środków do 90%,
- długi okres finansowania, do 180 dni,
- niezmienny koszt finansowania od 0,02% dziennie od rzeczywiście wykorzystanego limitu,
- brak opłat za niewykorzystany limit,
- brak dodatkowych opłat, prowizji oraz innych ukrytych kosztów wynikających z zapisów w umowie,
- faktury przekazywane do wykupu za pomocą dowolnego środka teleinformatycznego (fax., e-mail),
- brak ustanawiania cesji globalnej wierzytelności,
- możliwość częściowego wykup wierzytelności z przedstawionej faktury,

TAGI: faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring dla małych firm, faktoring dla nowych firm, faktoring transportowy, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów