dmk money FAKTORING EKSPORTOWY

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo produkuje towar lub świadczy usługi dla zagranicznego kontrahenta z UE lub z poza Unii Europejskiej lub zamierza wejść na nowe rynki, skorzystaj z faktoringu eksportowego. Faktoring eksportowy całkowicie ogranicza ryzyko związane z poszukiwaniem nowych odbiorców i dokonywaniem sprzedaży z odroczonym terminem płatności.

Wiemy że potrzeby i możliwości każdego z naszych klientów są inne - dlatego staramy się dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych wymagań i prowadzonej działalności.

Cechy faktoringu eksportowego:

- finansowanie transakcji z odbiorcą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, Azji, czy Ameryki - pełna lista krajów,

- wartość wypłaconej zaliczki do 90% brutto faktury,

- możliwość objęcia faktoringiem eksportowym pojedynczej lub globalnych transakcji,

- zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania,

- czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, dodatkowych prowizji i opłat )

- brak ograniczeń w zakresie branży.

Cechy faktoringu eksportowego dla średnich firm

- finansowanie transakcji z odbiorcą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, Azji, czy Ameryki - pełna lista krajów, w PLN, EURO, GBP, USD,

- wartość wypłaconej zaliczki do 90% wartości brutto faktury,

- brak konieczności finansowania wszystkich scedowanych faktur, co pozwala na obniżenie kosztów finansowania (finansowanie na żądanie),

- brak opłat typu „miesięcznie nie mniej niż …” lub „za niewykorzystany limit finansowy,

- zastosowanie uproszczonych procedur i szybkie uruchomienie finansowania,

- czytelność transakcji (brak dodatkowych regulaminów, OWU, dodatkowych prowizji i opłat ),

- brak tabeli opłat i prowizji oraz dodatkowych opłat za jednostkowe zdarzenia administracyjne,

- brak konieczności zakładania kolejnego rachunku bankowego w kolejnym banku lub udzielania pełnomocnictw do posiadanych rachunków bankowych ,

- faktoring dostępny dla prawie wszystkich branż, za wyjątkiem branży budowlanej (developerzy), branży paliwowej, branży handlu samochodami,

- odbiorca / kontrahent faktoranta winien prowadzić rozrachunki w formie pełnej księgowości.

faktoring dla małych firm

TAGI: faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring dla małych firm, faktoring dla małych firm, faktoring zamówieniowy, faktoring kontraktowy, faktoring jst, faktoring jsp, faktoring transportowy, faktoring cichy, faktoring bez powiadomienia, faktoring dla firm powiązanych, faktoring odwrotny, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów