dmk money Faktoring bez regresu (faktoring pełny)

Usługa faktoringu bez regresu, czyli faktoringu pełnego, to tak naprawdę coś w rodzaju krótkoterminowego zobowiązania kredytowego z ubezpieczeniem od niewypłacalności. Usługa faktoringu pełnego jest idealnym rozwiązaniem dla firm (dostawców), które udzielają kredytu kupieckiego z uwagi na wydłużone terminy płatności, a nie mają dostatecznie dużej wiedzy, co do swego odbiorcy. W sytuacji, gdy faktoring pełny jest ubezpieczony, ostateczna decyzja zazwyczaj należy od oceny faktoranta przez ubezpieczyciela. Ważne jest to, iż usługa faktoringu pełnego nie będzie możliwa, gdy faktor wskaże złej jakości portfel odbiorców.

faktoring dla małych firm

Bankowe instytucje zajmujące się factoringiem mają szereg obwarowań stawianych faktorantowi, zazwyczaj po za skalą przychodu i okresem działalności faktorant przechodzi pełną analizę finansową oraz majątkową tak jakby ubiegał się o krótkoterminowy kredyt. Tak więc, usługa faktoringu bez regresu nie będzie możliwa do wdrożenia w firmach o niskim wskaźniku płynności aktywów i nadmiernie zadłużonych oraz o niżej niż oczekiwanych przychodach rocznych. Nie bez znaczenia są też aktualne zobowiązania kredytowe firmy ubiegającej się o faktoring.

Korzyści faktoringu bez regresu:

- Otrzymanie zapłaty za sprzedany towar/usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie,

- Dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowanego ubezpieczyciela,

- Szybki dostęp do gotówki,

- Wzrost konkurencyjności firmy,
- decyzja o przyznaniu finansowania w terminie do 24 godzin,
- wypłata środków do 90%,
- długi okres finansowania, do 180 dni,
- polisa ubezpieczeniowa od ryzyka niewypłacalności dłużnika,
- niezmienny koszt finansowania od 0,02% dziennie od rzeczywiście wykorzystanego limitu,
- brak opłat za niewykorzystany limit,
- brak dodatkowych opłat, prowizji oraz innych ukrytych kosztów wynikających z zapisów w umowie,
- faktury przekazywane do wykupu za pomocą dowolnego środka teleinformatycznego (fax., e-mail),
- brak ustanawiania cesji globalnej wierzytelności,
- możliwość częściowego wykup wierzytelności z przedstawionej faktury,

TAGI: faktoring pełny, faktoring bez regresu, faktoring dla małych firm, faktoring dla nowych firm, faktoring transportowy, pożyczka, wykup wierzytelności

<<<powrót

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o faktoring

Lista odbiorców

Historia rozrachunków

Deklaracja majątkowa os. fiz.

Deklaracja majątkowa SPH

Wiekowanie należności

Wykaz dokumentów