dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money INFORMACJA PRAWNA

Przepisy prawa zawarte i załączone na tej stronie stanowią opracowanie (zbiór) ogólnych zasad, według których Usługodawca - DMK Money Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną, i w jaki sposób zostają naliczane ewentualne opłaty za ich świadczenie. Regulamin i OWH oraz Cennik stanowią zbiór norm prawnych dla każdego Użytkownika Witryny i jej zasobów nazwanego i określonego w Regulaminie i OWH, który zamierza lub dokonał czynności zlecenia wykonania usługi konsultingu lub pośrednictwa finansowego Usługodawcy.
<<<powrót

Do pobrania:

regulamin Regulamin

OWHOWH

kodeks etycznyKodeks etyczny

Cennik DMK Money  Cennik