dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja spółek

fundusze unijne - dotacje unijnePrzedsiębiorcom oferujemy usługi doradztwa strategicznego obejmujące cały proces związany z naprawą lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa wraz z pozyskaniem dodatkowego źródła finansowania.

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja spółek:

■ Program restrukturyzacji

■ Doradztwo strategiczne w zakresie strategii rozwoju i systemu zarządzania

■ Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

■ Układy z wierzycielami oraz restrukturyzacja zadłużenia

■ Dokapitalizowanie poprzez zewnętrze źródła finansowania

■ Poprawa i opracowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

■ System zarządzania personelem

■ Analiza wdrożonego programu naprawczego

Skontaktuj się z nami.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Kredyty inwestycyjne

Elektrownie wiatrowe

Ekotechnologie

Leasing

Nowość:

Restrukturyzacja Rybołóstwa

Fundusze Unijne

W trakcie realizacji:

sektor energetyczny - restrukturyzacja Sektor energetyczny

branża nieruchomości - restrukturyzacja Branża nieruchomości

Do pobrania:

branża nieruchomości - restrukturyzacja Fuzje M&A