dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Zarejestrowanie spółek celowych oraz project finance

fundusze unijne - dotacje unijne

Zakup czy rejestracja nowej spółki?

Zarejestrowanie spółki prawa handlowego wiąże się z dopełnieniem wielu formalności i poniesieniem z góry określonych kosztów. O ile łatwo można kupić zarejestrowaną spółkę z lub bez historii gospodarczej to o tyle trudniej jest dla niej uzyskać finansowanie, w tym zdobyć zaufanie banku, który miałby udzielić kredytu. Znanych jest nam wiele przypadków, że wraz z nabyciem już zarejestrowanej, teoretycznie "czystej" spółki nowy właściciel otrzymał ukryte długi, lub po udaniu się do banku po finansowanie trafił na tzw. "czarną listę - fraud" i w ten sposób pozbawił się dożywotnio możliwości pozyskania jakiegokolwiek finansowania bankowego, jako osoba fizyczna, członek zarządu czy właściciel.

Doradzamy:

Doradzamy by przed pochopnym powzięciem decyzji o zakupie już gotowej spółki, niezależnie czy zakup nastąpi bezpośrednio od jej udziałowców czy też od kancelarii prawnej, rozważyć jej samodzielne założenie, choćby pierwotnie poprzez rejestrację w portalu s24, lub z naszą pomocą, uszyć na miarę umowę spółki a następnie ją zarejestrować. Ważne jest to o tyle o ile w najbliższym czasookresie jest pozyskanie finansowania.

Project Finance

Project Finance jest powszechnym modelem finansowania projektów komercyjnych, który wiąże się z powołaniem spółki celowej (najczęściej w postaci spółki z o.o.) w celu ograniczenia ryzyka związanego z finansowaniem nowego projektu inwestycyjnego. Istotą spółki celowej jest zminimalizowanie wpływu nieoczekiwanych zdarzeń na dotychczasową działalność inwestora oraz możliwość pozyskania finansowania w formie kredytu celowego na realizację projektu.

Spółka celowa dedykowana jest do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, powinna stać się właścicielem i administratorem nieruchomości, a przedmiot jej działania powinien być ograniczony do czynności, związanych z celem w którym została powołana. Ograniczeniom podlega również zatrudnienie osób w spółce celowej. Wynika to z faktu iż kredytodawca oczekuje spodziewanych wielkości przepływów finansowych oraz w swej decyzji opiera się na prognozowanych przyszłych przychodach lub dochodach i zabezpiecza się na przyszłym majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest opracowanie właściwej dokumentacji, a także jeśli wymaga tego przedsięwzięcie sporządzenie ekspertyz i wyceny oraz projektu.

Skontaktuj się z nami.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Doradztwo i Pomoc Prawna

Doradztwo Podatkowe

Księgowość i Rachunkowość

Faktoring

Leasing

Kredyty inwestycyjne