dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Zakładanie spółek celowych czyli project finance

fundusze unijne - dotacje unijneProject finace jest powszechnym modelem finansowania projektów komercyjnych, który wiąże się z powołaniem spółki celowej (najczęściej w postaci spółki z o.o.) w celu ograniczenia ryzyka związanego z finansowaniem nowego projektu inwestycyjnego. Istotą spółki celowej jest zminimalizowanie wpływu nieoczekiwanych zdarzeń na dotychczasową działalność inwestora.

Spółka celowa dedykowana jest do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, powinna stać się właścicielem i administratorem nieruchomości, a przedmiot jej działania powinien być ograniczony do czynności, związanych z celem w którym została powołana. Ograniczeniom podlega również zatrudnienie osób w spółce celowej. Wynika to z faktu iż kredytodawca oczekuje spodziewanych wielkości przepływów finansowych oraz w swej decyzji opiera się na prognozowanych przyszłych przychodach lub dochodach i zabezpiecza się na przyszłym majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest opracowanie właściwej dokumentacji, a także jeśli wymaga tego przedsięwzięcie sporządzenie ekspertyz i wyceny oraz projektu.

Skontaktuj się z nami.

<<<powrót

Zasoby powiązane:

Kredyty inwestycyjne

Elektrownie wiatrowe

Ekotechnologie

Leasing