dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Ochrona własności przemysłowej

Usługa ochrony prawa własności przemysłowej to wszechstronne usługi prawne i detektywistyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji.

Usługa ochrony prawa własności przemysłowej to wszechstronne usługi prawne i detektywistyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej, praw autorskich, znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji.

Usługę wyróżniają od konkurencji następujące działania:
• czynności operacyjne prowadzone są na terenie całej UE w zakresie wykrywania naruszeń praw ochronnych na znak towarowy;
• współpraca z organami ścigania w zakresie ścigania sprawców powyższych naruszeń;
• wykrywania towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi;
• inicjujemy postępowanie karne i aktywnie w nim uczestniczymy;
• dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym;
• zawieranie ugody z podmiotami naruszającymi opisane powyżej prawa.

<<<powrót

Do pobrania:

cennik - ochrona własności przemysłowej Cennik