dmk money - finansowanie środków trwałych

dmk money Czyszczenie BIK i BRKN

Usługa czyszczenia BIK i BRKN polega na odtworzeniu prawidłowej zdolności kredytowej, poprzez usunięcie negatywnej historii z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich, która w dużej mierze uniemożliwia podjęcie wszelkich działań inwestycyjnych bezpośrednio związanych z uzyskaniem kredytu bądź leasingu.

Jak trafiłem do BIK lub BRKN?

Najczęściej klienci banków trafiają do BIK lub BRKN z uwagi na niemożność wywiązywania się w wynikajacym z umowy kredytowej terminach płatności rat lub w czasie dalszym prowadzonej windykacji mającej na celu odzyskanie utraconego przez bank kredytu.

Do bazy ewidencji danych BIK lub BRKN zwanej również MIG trafisz, jeśli:

- nie regulowałeś zobowiązania kredytowego lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,

- nie zapłaciłeś raty w wymaganym w umowie kredytowej terminie,

- miałeś chwilowe problemy ze spłatą kredytu lub obsługą karty kredytowej,

- zapomniałeś o kilkunastu złotych debetu który naliczył się za prowadzenie rachunku bankowego lub wynikł z obsługi karty kredytowej.

- nie wywiązałeś się z postanowień zawartej umowy kredytowej (nie spłaciłeś kredytu).

Pamiętaj! Czyszczenie BIK-u lub BRKN-u możliwe jest tylko w przypadku kredytów zamkniętych, a więc całkowicie spłaconych.

Jak przebiega proces czyszczenia BIK i BRKN?

ETAP I - Na podstawie raportu ustalamy bank oraz produkt przez który znaleźliście się Państwo w BIK i/lub w BRKN oraz przeprowadzamy analizę i wskazujemy dalsze konieczne do wykonania działania.

ETAP II - Czyścimy Państwa rejestr BIK i/lub BRKN

Po ustaleniu banku, przez który Państwo dostaliście się do BIK lub BRKN sporządzamy:
- upoważnienie notarialne do dalszych czynności,
- wysyłamy w Państwa imieniu wnioski o wykreślenie negatywnych wpisów (wpisy pozytywne - pozostają), tak aby uwiarygodnić Państwa jako rzetelnego klienta,
Jeśli Państwa sprawa wymaga pomocy lub konsultacji prawnej, uzyskacie ją w tym zakresie wraz z dalszym procesowaniem sprawy.

ETAP III – Cieszycie się Państwo dostępem do produktów kredytowych i leasingowych.

Skąd wziąść raport BIK?

Raport BIK Plus możesz odebrać osobiście w Warszawie w BIK S.A. na ul. Postępu 17A lub wysyłając - opłacony - odpowiedni wniosek.
W razie potrzeby pomożemy w zamówieniu raportu.

DMK Money występuje na zlecenie zadłużonego, a co za tym idzie dokłada wszelkich starań, aby przywrócić zleceniodawcy prawidłową zdolność kredytową. Usługa może nastąpić dopiero po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych.

Przejdź do formularza kontaktu

<<powrót